Samorządowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
ul. Rynek 1, Dominów 20-388 Lublin
mgr inż.Anna Grzywaczewska

Dyrektor

Kierowanie Zespołem oraz prowadzenie zadań oświatowych w Gminie.

75-18-130
pok. 207
mgr Renata Banaszkiewicz

Główny Księgowy

Prowadzenie spraw administracyjno – finansowych dotyczących szkół na terenie Gminy.

75-18-177
pok. 205
Małgorzata Mordel

Inspektor ds. księgowości i kasy

75-18-177 pok. 204
mgr Anna Dziuba

Starszy inspektor ds. kadr i płac

75-18-177 pok. 204

mgr inż. Teresa Dąbrowska
Inspektor ds. kancelaryjnych

74-88-941 pok. 206