Gmina Głusk położona jest prawie w całości w zlewni dolnego biegu Bystrzycy oraz jej prawobrzeżnego dopływu Czerniejówki.
Doliny rzek pokrywają malownicze łąki i pastwiska. Dolina naturalnie wijącej się Czerniejówki na wielu odcinkach jest podmokła i często porośnięta drzewami oraz krzewami. Wzdłuż jej biegu nierzadko występują zgrupowania naturalnych zbiorowisk wodnych. Brzegom rzeki niemal na całej długości towarzyszą drzewa i krzewy umacniające koryto. Koryto rzeki przerzuca się raz z lewej, raz z prawej strony doliny, podmywając czasem strome stoki, tworząc w ten sposób urozmaiconą rzeźbę.

Na terenie gminy zauważyć można także sztuczne zbiorniki wodne, czy niewielkie sadzawki będące efektem wypływów podziemnych.

  • Krężniczanka