Najliczniejsza i najciekawsza grupa zwierząt należy do fauny leśnej. Są to miedzy innymi 3 gatunki dzięciołów (w tym jedno stanowisko rzadkiego dzięcioła czarnego), 6 gatunków sikor, kowalika, pełzacza leśnego i 2 gatunki muchołówek – szara i żałobna. W okresie wędrówki wiosennej można zaobserwować samca muchołówki białoszyjej. Trudne do zaobserwowania są ptaki drapieżne, jednakże na terenie gminy widziano polujące pustułki, odnaleziona również ślady pobytu krogulca. Rzadkim gatunkiem jest puszczyk.
Ze względu na rolniczy charakter gminy wiele zwierząt polnych znajduje schronienie w okolicznych lasach. Obserwuje się żerujące sarny i myszołowy, a także miejscami występują śpiewające samce ortolana, który tak jak potrzeszcz i przepiórka należy do gatunków zagrożonych wyginięciem w Europie Zachodniej.
Największe walory przyrodnicze posiada dolina Czerniejówki. W tym rejonie stwierdzono 9 gatunków płazów (w tym rzekotkę drzewną, kumaka nizinnego, ropuchę zieloną). Na terenach podmokłych znajdują się liczne gatunki ptaków: czajka, krzyżówka, strumieniówka, potrzos, dziwonia, perkoz, kokoszka, łyska, brzęczek.