Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie

Gmina Głusk
Mętów 124 20-388 Lublin 6
Tel/Fax. (81) 751-86-22
E-mail: zsmetow@wp.pl
Dyrektor: mgr Barbara Ufnal – Budzyła
Wicedyrektor: mgr Monika Pawłowska

Wicedyrektor : mgr Katarzyna Brzuszkiewicz
Szczegółowe informacje na stronie www.zsmetow.boo.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach
Gmina Głusk
Prawiedniki 165, 20-515 Lublin
Tel. (81) 750-09-24
E-mail: szkolawprawiednikach@wp.pl

Dyrektor: mgr Aneta Duszyńska
Szczegółowe informacje na stronie http://www.spprawiedniki.szkolnastrona.pl/

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii
Gmina Głusk
Wilczopole-Kolonia  97, 20-388 Lublin
Tel. (81) 759-80-25
E-mail: wilczopoleso@wp.pl

Dyrektor: mgr Alicja Cioczek

Wicedyrektor : mgr Agnieszka Dąbek
Szczegółowe informacje na stronie:www.spwilczopole.edupage.org
Szkoła Podstawowa  w Kalinówce
Gmina Głusk
Kalinówka 77E, 21-074 Świdnik
Tel/Fax (81) 751-21-74
E-mail: ZSKalinówka
Dyrektor: mgr Małgorzata Guellard

Wicedyrektor : mgr Anna Jakimowicz
Szczegółowe informacje na stronie: www.szkola.kalinowka.eu