Zgłoszenia awarii instalacji solarnych należy dokonywać pod numerem telefonu +48 (22) 247 20 37 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: serwis@sanito.pl.

W przypadku zgłoszeń przesyłanych wiadomością e-mail należy podać:
1) imię i nazwisko zgłaszającego,
2) adres instalacji oraz numer telefonu kontaktowego,
3) dokładny opis usterki,
4) wyświetlane alarmy/wskazania sterownika.
W przypadku przesłania zgłoszenia po godzinie 15:30 przyjmuje się, że zgłoszenie zostało wysłane o godzinie 8:00 dnia następnego.

Osoba do kontaktu z ramienia Gminy Głusk: Pan Wojciech Samuła tel. +48 604 586 083.


 

Projekt pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Głusk”

Gmina Głusk realizuje projekt pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Głusk”, którym objęte są zgłoszone uprzednio przez mieszkańców nieruchomości. Projekt zakłada montaż 483 instalacji solarnych, 4 pieców na biomasę, 34 pomp ciepła aerotermalnych oraz 2 pomp ciepła geotermalnych. Planowany termin zakończenia montażu wszystkich instalacji – 31.08.2018 r.

 

Projekt pn. „Budowa infrastruktury OZE na terenie Gminy Głusk – instalacje fotowoltaiczne”

Gmina Głusk przystępuje do realizacji projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych. W dniu 30 lipca 2018 r. Wójt Gminy Głusk – Pan Jacek Anasiewicz, podpisał umowę o dofinansowanie jego realizacji. W najbliższym czasie planowana jest organizacja spotkania informacyjnego z mieszkańcami dotyczącego m.in. wysokości wymaganego wkładu własnego oraz  zasad dalszej realizacji projektu.

 

W przypadku pytań w przedmiotowych sprawach należy kontaktować się z Pracownikami Urzędu Gminy Głusk, tel. 81/75 99 400, e-mail: sekretariat@glusk.pl.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

 

 

Dokumenty do pobrania

Harmonogram montażu instalacji solarnych

Obowiązki stron

Umowa

Uwaga prosimy  o wypełnianie  deklaracji i ankiet

deklaracja.doc

kolektory słoneczne.doc

Kotły na biomasę.doc

ogniwa fotowoltaiczne.doc

pompy ciepła.doc

pompy ciepła.pdf

ogniwa fotowoltaiczne.pdf

Kotły na biomasę.pdf

kolektory słoneczne.pdf

deklaracja.pdf