Przebudowa ciągu drogowego w Dominowie jako odciążenie układu komunikacyjnego miasta Lublina

eu2.gif herb9.jpg logo.gif
Ponadto w ramach tego samego priorytetu realizowana jest inwestycja pn. „Przebudowa ciągu drogowego w Dominowie jako odciążenie układu komunikacyjnego miasta Lublina”
Inwestycja ta jest już w trakcie realizacji.
Całkowita wartość projektu : 1 519 151, 27 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej : 1 139 363, 45 zł
środki własne Gminy : 379 787, 82 zł
Przedsięwzięcie polega na: wykonaniu nakładki asfaltowej po uprzednim wyrównaniu istniejącego utwardzenia (I i III odcinek – łącznie 723 m), budowa mostu wg projektu technologii SUPER-COR, modernizacja drogi wg projektu (odcinek II – 491 m), budowa oświetlenia wg projektu na odcinku II. Projektowane konstrukcje spełniają parametry standardów Unii Europejskiej oraz polskie. Planowana inwestycja jest II etapem budowy ciągu drogowego odciążającego układ komunikacyjnych miasta Lublina łączącego drogę wojewódzką Lublin – Biłgoraj z drogą krajową nr 17 Lublin – Chełm. Powstanie takiego ciągu drogowego znacznie zredukuje ruch samochodowy w mieście Lublinie oraz skróci drogę przejazdu pojazdom kierującym się w stronę drogi krajowej, poprawi komfort poruszania się, ułatwi dostęp do miejscowości położonych na trasie budowanej drogi, zmniejszy źródło hałasu i zanieczyszczenie powietrza, poprawi funkcjonowanie przedsiębiorstw tam zlokalizowanych, a także uatrakcyjni tereny inwestycyjne Gminy. Realizowana inwestycja skróci czas przejazdu dzięki zwiększeniu średniej prędkości pojazdów do 40 km/h i zmniejszy o około 8% koszty eksploatacji pojazdów poprzez poprawę parametrów technicznych drogi.
Inwestycja ta stworzy warunki sprzyjające rozwojowi społeczno – gospodarczemu regionu oraz gminy, zapobieganie jej marginalizacji oraz poprawi stan środowiska naturalnego.
Ponadto ze środków unijnych na terenie Gminy Głusk zostanie przebudowana następująca droga gminna : „Przebudowa drogi gminnej Nr 007098 L w Kalinówce na długości 1 941 m”
Tablica_dominow.jpgdominow1.jpg
Obraz_001.jpg
Obraz_002.jpg
Obraz 003_1.jpg
obraz_0192.jpg

obraz_016.jpg
obraz_017.jpg
obraz_023.jpg
obraz_027.jpg