W styczniu 1999 r. Gmina Głusk odkupiła budynek od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Znajdował się on w fatalnym stanie technicznym. Dziurawy dach, zagrzybione ściany, powybijane okna i drzwi, niesprawna instalacja grzewcza i sanitariaty. Budynek wymagał kapitalnego remontu. W dniu 10 maja 2005 r. w Wilczopolu odbyło się zebranie wiejskie na którym przyjęto plan rozwoju miejscowości, który zakładał min. modernizację tego budynku.
W połowie 2005 r. opracowano dokumentację techniczną na kompleksową przebudowę budynku z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową. Wartość kosztorysowa wyniosła 508 tys. zł, niestety koszt tego zadania przekraczał możliwości finansowe Gminy, dlatego też staraliśmy się o pozyskanie środków pomocowych UE.
W maju 2006 r. Gmina Głusk złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
W dniu 14 maja 2007 r. Gmina Głusk podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na współfinansowanie projektu pn. „Remont budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową w Wilczopolu Kolonia” ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”.
21 maja 2007 r. Gmina ogłosiła przetarg na modernizację budynku i 18 lipca 2007 r. została podpisana umowa z wykonawcą, którym była firma Usługowy Zakład Instalacyjny Stanisław Parczyński, Moszna koło Nałęczowa. Termin zakończenia robót upłynął 30 marca 2008 r.
Całkowita wartość projektu po przetargu wyniosła : 408 125, 32 zł
Dofinansowanie z UE – 267 909, 00 zł
Środki własne Gminy – 140 216, 32 zł
Dzięki funduszom z UE udało się min. :
wykonać docieplenie i elewację budynku, wyremontować dach, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, wymienić instalację gazową i elektryczną, wyremontować kuchnię i sanitariaty, wybudować kotłownię gazową, wyposażyć świetlicę w sprzęt biurowy, meble kuchenne, komputery.
Obecnie w budynku znajduje się 7 odnowionych pomieszczeń w których oprócz świetlicy znajdują się : biblioteka, klub sportowy i sklep spożywczy.
Świetlica czynna jest codziennie oprócz poniedziałków a korzystać z niej mogą wszyscy chętni mieszkańcy naszej Gminy jak również ich goście.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację tego projektu były: Grażyna Wapniarska i Bogusław Kukuryk – pracownicy Urzędu Gminy Głusk.

obraz_032.jpg

obraz_033.jpg

img_0636.jpgobraz_117.jpg

img_0801.jpgimg_0804.jpg