Strona internetowa informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego www.rpo.lubelskie.pl

PUNKTY INFORMACYJNE w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

PUNKT INFORMACYJNY w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
0 800 888 776 (Bezpłatna infolinia), 081 44 16 750

e-mail: rpo (at) lubelskie.pl, drr (at) lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel. 082 56 30 208
e-mail: chelm (at) lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaski

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel. 083 34 35 844
e-mail: biala (at) lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu

ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
tel. 084 63 80 267
e-mail: zamosc (at) lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)

ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
tel. 081 46 23 831, 081 46 23 812
e-mail: lawp (at) lubelskie.pl

Inwestycje gminne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego:

Przebudowa sieci dróg w Kalinówce gmina Głusk

Zakup sprzętu dla OSP Piotrowice, OSP Mętów i OSP Garbów należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Przebudowa sieci dróg Polanówka – Prawiedniki

Rozbudowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mętowie gm. Głusk wraz z budową boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią

Renowacja zabytkowej ‘’Bramy –Wieży’’