logo_lgd2.jpg

 

 

„Budowa placu zabaw we wsi Wilczopole Kolonia”
Całkowity koszt projektu: 45 395,60 PLN
Kwota dofinansowania: 25 000,00 PLN
Termin zakończenia realizacji: Lipiec 2011 r.
Projekt pn. „Budowa placu zabaw we wsi Wilczopole Kolonia” jest realizowany przez Gminę Głusk przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest na obszarze objętym Lokalna Strategią Rozwoju (LSR) realizowaną przez lokalną grupę działania o nazwie Lokalna Grupa Działania na rzecz rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” z siedzibą w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin.
Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw wsi Wilczopole Kolonia i organizację imprezy kulturalno – edukacyjnej dla dzieci oraz rozwój turystyki aktywnej poprzez zakup i montaż przy utworzonym placu zabaw stojaka na rowery.
Projekt zapewni realizację:
1) celu ogólnego I LSR jakim jest Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia, w tym celu szczegółowego Poprawa oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw oraz organizację imprezy kulturalno – edukacyjnej dla dzieci,
2) celu ogólnego II LSR jakim jest Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych, w tym celów szczegółowych: Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych poprzez organizację spacerów przyrodniczych od placu zabaw do zarejestrowanego w 1977 r. pomnika przyrody jakim jest jałowiec pospolity oraz Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki, poprzez zakup i montaż przy placu zabaw stojaka na 5 rowerów, dla dzieci które przyjadą na plac z okolicznych wsi, bądź zatrzymają się na placu w trakcie wycieczki rowerowej po przebiegającym przez Wilczopole Kolonia szlaku rowerowym. W związku z rosnącym zainteresowaniem lokalnej społeczności formą aktywnego wypoczynku jaką są wycieczki rowerowe zakup stojaka na rowery znacznie ułatwi rowerzystom korzystanie z utworzonego placu zabaw.
Poprzez budowę placu zabaw oraz organizację imprezy kulturalno – edukacyjnej dla dzieci projekt zapewni realizację przedsięwzięcia Plac zabaw w każdej wsi, a także wskaźników rezultatu: ilość nowych lub zmodernizowanych placów zabaw (1 szt.) oraz ilość zorganizowanych imprez kulturalno – edukacyjnych dla dzieci(1 szt.).