Inwestycje na terenie Gminy Głusk

Inwestycje drogowe w 2003 r.

Drogi asfaltowe:

1. Kalinówka – 1001m / 5m wybudowana przy udziale środków SAPARD
2. Kazimierzówka – 360m / 4m
3. Abramowice Prywatne – 450m / 3m
4. Prawiedniki – 560m / 5m
5. Wilczopole – 320m / 5m

Drogi pokryte emulsją:

6. Dominów nad stawami – 900m / 3m
7. Wilczopole doły – 1118m / 4m
8. Mętów Grobla – 259m / 3 – 4,2m
9. Kalinówka – 650m / 3m
10. Kalinówka osiedle – 290m / 4 – 5,5m

Nowe nawierzchnie asfaltowe
na terenie gminy Głusk w 2007 r.

W bieżącym roku na terenie gminy Głusk przybyło 5 km nowych dróg o nawierzchni bitumicznej.
W Mętowie wykonano nową nawierzchnię na drodze przy Zespole Szkół o łącznej długości 172 m wraz z oświetleniem drogowym.
We wsi Abramowice Prywatne została ostatecznie zakończona przebudowa drogi gminnej biegnącej od ulicy Sachsów w Lublinie, aż do drogi powiatowej Abramowice Prywatne – Kalinówka. W br. wykonano odcinek drogi o długości 1113 mb. Gmina Głusk sfinansowała to zadanie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który przekazał kwotę 80.000 zł. Przy udziale środków z zewnątrz, a mianowicie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w wysokości 150.000 zł, przebudowane zostały dwa odcinki dróg, które zostały zniszczone podczas powodzi jaka miała miejsce w roku 2005 i 2006. Wykonano nawierzchnię bitumiczną we wsi Wilczopole na odcinku długości 300 mb oraz we wsi Dominów na drodze Dominów – Żabia Wola na odcinku długości 364 mb.
W miesiącu wrześniu br. Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie 4 km nawierzchni bitumicznej na 9 odcinkach dróg w kilku wsiach na terenie gminy. Mimo niezbyt dobrych warunków atmosferycznych udało sie wykonać około 80 % nawierzchni. W związku z tym wsie Ćmiłów (ul. Kościelna), Głuszczyzna, Dominów (nad stawami), Mętów (grobla OSP), Kazimierzówka (koło betoniarni), Majdan Mętowski, Wilczopole Wieś, zyskały nowe odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej.
Odcinki, które nie zostały wykonane w bieżącym roku będą dokończone na wiosnę.

abramowice_prywatne.jpg
Abramowice Prywatne

cmilow_koscielna.jpg
Ćmiłów ul. Kościelna

dominow_zabia_wola.jpg
Dominów – Żabia Wola

kazimierzowka_1.jpg
Kazimierzówka

metow_przy_szkole.jpg
Mętów – droga przy szkole

wilczopole_wies.jpg
Wilczopole wieś