SIEĆ DROGOWA


Na terenie gminy znajduje się jedna droga krajowa nr 17, jedna droga wojewódzka nr 835 o długości 30 km, 9 dróg powiatowych o łącznej długości 32 km oraz 25 dróg gminnych o długości 45 km, z czego 5 o twardej nawierzchni o długości 13 km. Przez gminę nie przebiegają linie kolejowe.

BUDOWA I REMONTY DRÓG W LATACH 1999-2002

W ostatnich latach udało się w Gminie wybudować i zmodernizować około 15 km dróg. Z tego około 5 km zostało przykryte asfaltem, natomiast 10 km jest to podbudowa tłuczniowa, często tam gdzie była potrzeba z przepustami i rowami przydrożnymi.Przy każdym modernizowanym bądź remontowanym odcinku, w poszczególnych miejscowościach organizował się komitet, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia. Odbywały się zebrania wiejskie powołujące te komitety. W zebraniach tych uczestniczył Wójt, radni i sołtysi. Członkowie komitetu organizowali tzw. wkład własny mieszkańców, zbierali pieniądze bądź organizowali prace przy budowie np. rozgarnywanie tłucznia, piachu, pogłębianie rowów.

Dzięki dużemu zaangażowaniu społeczeństwa, także inicjatorów (radnych, sołtysów), mimo często skąpych środków budżetowych, wielu mieszkańców Gminy może obecnie jeździć po utwardzonych drogach.

Za to zaangażowanie wszystkim dziękuję.

Wójt Gminy

Przedstawiamy Państwu modernizowane poszczególne odcinki dróg.DROGI ASFALTOWE – wybudowano 5 320 m

DROGI TŁUCZNIOWE – wybudowano 9 730 m

Abramowice Prywatne: - budowa drogi tłuczniowej o długości 400 m / od ulicy Sachsów w kierunku Kalinówki/.

- budowa drogi tłuczniowej o długości 400 m / od drogi powiatowej do ulicy Sachsów/

Wykonane prace społeczne na drogach :

- rozgarniecie tłucznia przez 10 mieszkańców, środki od mieszkańców zostały przeznaczone na równanie tłucznia.

Oświetlenie drogowe – wykonanie projektu oświetlenia (droga obok P. Dyzmy) Rada Sołecka 1 Montaż lamp Urząd Gminy plan realizacji 2002 r.

Remont chodnika o długości 1 358 m. Droga od ul. Sachsów w stronę Kalinówki.

Ćmiłów

Droga Ćmiłów – Żabia Wola – wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 400 m.
Komitet budowy drogi :
Halina Maliszewska – Przewodniczący, Stanisław Augustyniak, Piotr Burdelak, Bogdan Warda, Henryk Prażmo

Pozyskane środki od mieszkańców Żabiej Woli przeznaczono na opłatę za asfalt.

Utwardzenie drogi osiedlowej o długości 200 m.

Wykonane prace społeczne: rozgarnięcie tłucznia przez 8 mieszkańców.

Pozyskane środki finansowe od mieszkańców zostały przeznaczone na zakup materiałów i zapłatę za równiarkę.

Komitet budowy drogi:
Mirosław Kanikuła, Stanisław Król, Zygmunt Król, Monika Błotniak

Budowa oświetlenia drogowego :

- Wólka Abramowicka – Ćmiłów o długości 1100 m (droga wojewódzka Lublin – Wysokie).

- Ćmiłów o długości 950 m (droga wojewódzka Lublin – Wysokie).

Budowa chodnika 156 m.

Wykonano pozwolenie na budowę chodnika na kwotę 5 000 na odcinku Wólka Abramowicka – Ćmiłów.

Realizacja budowy chodnika o długości 300 m.

Budowa zadaszenia przystankowego.

Dominów

- budowa drogi asfaltowej na płytach i podsypce z tłucznia o długości 1250 m (droga powiatowa)

- budowa drogi tłuczniowej o długości 500 m/ nad stawami/

Wykonane prace społeczne na drogach :
rozgarnięcie tłucznia przez 50 mieszkańców,
budowa mostu żelbetonowego przez rzekę Czerniejówkę
budowa zadaszenia przystankowego.

Głuszczyzna

- przeprowadzono modernizację drogi,

- budowa oświetlenia drogowego o długości 1120 m (droga Lublin – Wysokie)

- budowa chodnika o długości 150 m.

Kalinówka

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze o długości 270 m (granica Kalinówki – Kazimierzówki), ,

- budowa drogi tłuczniowej na podsypce z piachu o długości 600 m, wykonanie rowów i zamontowanie przepustów / przy szkole/.

Komitet budowy drogi:
Wiesława Niedziałek – Przewodnicząca, Kazimiera Wikierska, Jacek Smagała, Joanna Dekundy – Porzyc

- przeprowadzono także modernizację innych dróg,

Wykonano prace społeczne:

- rozgarnięcie tłucznia przez 30 mieszkańców,
- budowa oświetlenia drogowego o długości 500 m (droga obok składu)

Kazimierzówka

- planowane wykonanie asfaltu na długości 400 m (droga obok p. sołtys)

- wykonanie podwójnego spryskiwania grysu na drodze tłuczniowej o długości 400 m / obok Kółka Rolniczego/

- budowa drogi tłuczniowej o długości 770 m / obok p. sołtys/.

Wykonano prace społeczne:

Komitet budowy drogi:
Eugeniusz Chyliński – Przewodniczący, Stanisław Skwarczyński, Edward Gorzel

Pozyskane środki finansowe od sponsorów z Kazimierzówki zostały przeznaczone na : transport, pracę równiarki, kręgi betonowe, cement , piach, stal.

W pracach uczestniczyło 16 mieszkańców. Wykonali następujące prace: rozgarnywanie tłucznia, wykonanie przepustów.

Dokonano również modernizacji innych dróg gminnych.

Budowa wodociągu o długości – 1 954 m.

Kliny

- utwardzenie drogi tłuczniowej na podsypce z piachu o długości 1 200 m wykonanie rowów / Kliny – Kazimierzówka/

Wykonane prace społeczne:

Komitet budowy drogi:
Józef Gęca – Przewodniczący, Jan Stępień, Andrzej Niedźwiadek, Tomasz Mordel, Przemysław Gustaw, Adam Krzywicki, Czesława Gustaw

Pozyskane środki finansoweod mieszkańców : Klin, Kazimierzówki, Wilczopola i innych , zostały przeznaczone na : piach, transport piachu, transport tłucznia, obsypanie poboczy.

Mieszkańcy wykonali prace społeczne. W pracach uczestniczyło 40 osób. Wykonali następujące prace: transport piachu, transport tłucznia, obsypywanie poboczy.

Wykonanie projektu na drogę asfaltową.

Budowa zadaszenia przystankowego.

Kolonia Prawiedniki - modernizacja dróg gminnych. Rozgarniecie tłucznia przez 10 mieszkańców.Prawiedniki

- budowa drogi asfaltowej na podbudowie z piachu i cementu o długości 670 m (wygon strażacki)

Komitet budowy drogi :
Wiktor Staniak – Przewodniczący, Roman Mielniczuk, Edmund Toporowski, Eugeniusz Doliński, Lucyna Kowalczyk

Mieszkańcy wykonali prace społeczne. W pracach uczestniczyło 30 osób. Wykonali następujące prace : niwelacja drogi, transport piaxchu, załadunek cementu, mieszanie cementu z piachem, polewanie drogi wodą, montowanie przepustów, układanie krawężników i koryt. Praca Krzysztofa Malickiego na spychaczu udostępnionym przez Edmunda Toporowskiego

- budowa drogi asfaltowej na podbudowie z cementu o długości 200 m (wygon szkolny)

Komitet budowy drogi :
Lucyna Kowalczyk – Przewodniczący, Lucyna Plewik, Jan Maziarczyk, Jerzy Psionka, Krzysztof Malicki, Gerhard Matschaj

Pozyskane środki finansowe od mieszkańców przeznaczono na zakup piachu, cementu, prace związane z budową drogi. W pracach uczestniczyło 50 osób. Wykonali następujące prace : rozładunek cementu, zrywanie płytek chodnikowych i krawężników, wykopy na przewody, układanie krawężników i płytek, rozgarnięcie cementu i piachu, polewanie drogi cementowej wodą, położenie płytek

- budowa drogi tłuczniowej o długości 700 m.

- wykonanie projektu na drogę asfaltową obok szkoły przez Urząd Gminy.

Modernizacja innych dróg.

Budowa oświetlenia drogowego o długości 650 m (droga powiatowa Prawiedniki – Mętów), droga do remizy w Prawiednikach.

Budowa studni i remont stacji uzdatniania wody w Czerniejowie.

W latach 2002-2003 planujemy budowę stacji uzdatniania wody oraz modernizację ujęcia wody.

Majdan Mętowski

- budowa drogi tłuczniowej o długości 600 m / obok szkoły/ .

Wykonane prace społeczne:

Komitet budowy drogi:
Józef Małocha – Przewodniczący, Ludwik Mitura, Tadeusz Stachyra, Anna Selerek

Mieszkańcy wykonali prace społeczne. W pracach uczestniczyło 22 mieszkańców. Wykonali następujące prace: rozgarnięcie żużlu i tłucznia. Dokonano również modernizacji innych dróg.

Urząd Gminy wykupił na drogę działkę o pow.25 arów.

Budowa sieci gazowej o długości 8 409 m, przyłącze gazowe o długości 1 482 m

Komitet budowy gazociągu :
Adam Lipert – Przewodniczący, Tadeusz Stachyra, Józef Małocha, Stanisław Skórski.

Mętów

- budowa drogi tłuczniowej o długości 1960 m na podsypce z piachu, wykonanie rowów i zamontowanie przepustów / za rzeką/.

Wykonane prace społeczne:

Komitet budowy drogi:
Władysław Skałecki – Przewodniczący, Janusz Pęcak, Irena Kulik, Dariusz Piasecki, Aleksander Kowalczyk

Pozyskane środki finansowe od mieszkańców przeznaczono na zakup i transport piachu. Mieszkańcy wykonali prace społeczne. W pracach uczestniczyło 100 osób. Wykonali następujące prace: rozgarnięcie tłucznia i piachu, nawiezienie piachu. Na długości 2 km właściciele działek bezpłatnie oddali po 2,5 m działki . Zakupili również przepusty na kwotę. Panowie Jan Mazurek, Stanisław Paździor, Arkadiusz Stachyra przekazali nieodpłatnie 1 536 ton piachu. Droga w Mętowie za rzeką

Dokonano również modernizacji innych dróg.

Budowa oświetlenia drogowego o długości 700 m (droga powiatowa Mętów – Prawiedniki).

W roku 2002 zostaną wykonane 2 obwody oświetleniowe o dlugości 2 000 m.

Budowa chodnika o długości 83 m.

Remont mostu drewnianego przez rzekę Czerniejówkę.

Budowa zadaszenia przystankowego.

Kolonia Wilczopole

- budowa drogi tłuczniowej o długości 600 m / obok kuźni/ na podbudowie z gruzu / gruz został pozyskany z rozbiórki starej szkoły i strychu nowej szkoły/

Wykonane prace społeczne:

Komitet budowy drogi:
Janusz Kasprzak – Przewodniczący, Andrzej Zdunek, Dariusz Szklarz

Mieszkańcy wykonali prace społeczne. W pracach uczestniczyło 15 osób. wykonali następujące prace:
- transport gruzu, rozgarnięcie gruzu i tłucznia.

Dokonano również modernizacji :
- drogi gminnej obok p.Łukasika.

Prace społeczne:
rozgarnięcie tłucznia przez 10 mieszkańców.

Kolonia Wilczopole – Wilczopole Wieś

- budowa drogi tłuczniowej o długości 400 m / obok p. Kasperka/ na podsypce z piachu.

Wykonane prace społeczne:

Komitet budowy drogi:
Kazimierz Tylec – Przewodniczący, Stanisław Czubacki, Stanisław Klimkowicz, Zdzisław Bronisz

Mieszkańcy wykonali prace społeczne. W pracach uczestniczyło Droga w Kol. Wilczopolu
18 mieszkańców. Wykonali następujące prace: rozgarniecie odpadów cementowych i ziemi, nawiezienie ziemi.

Budowa oświetlenia drogowego o długości 300 m (droga powiatowa Głusk – Wilczopole).

Remont oświetlenia drogowego o długości 600 m(droga obok kuźni), Urząd Gminy.

Budowa dwóch zadaszeń przystankowych.

Wilczopole Wieś Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 700 m (droga Wilczopole – Abramowice Kościelne).

Komitet budowy drogi :
Jacek Sompor – Przewodniczący, Waldemar Anasiewicz, Stanisław Anasiewicz

Pozyskane środki finansowe od mieszkańców Abramowic Kościelnych zostały przeznaczone na zapłatę za asfalt i korę asfaltową.

Wilczopole – Kolonia Wilcxzopole – Kliny – Majdan Mętowski dokonano modernizacji drogi powiatowej.

- budowa drogi tłuczniowej na podsypce z piachu o długości 1000 m / obok p. sołtys/

Wykonane prace społeczne:
Komitet budowy drogi: Kazimiera Krzywicka – Przew, Grzegorz Młynarski Grzegorz Maliszewski, Bogdan Szyba

Droga Wilczopole – Abramowice Kościelne

Pozyskane od mieszkańców środki przeznaczono na transport piachu. Na długości 1 km właściciele działek oddali bezpłatnie po 1,5 m działki z obydwu stron. Mieszkańcy wykonali prace społeczne. W pracach uczestniczyło 20 mieszkańców. Wykonali następujące prace : nawiezienie ziemi, nawiezienie gruzu, rozgarniecie piachu i tłucznia, zamontowanie przepustów na własne posesje.

- budowa drogi tłuczniowej na podsypce gruzu o długości 300 m / w kierunku studni – Kliny/

Wykonane prace społeczne:

Komitet budowy drogi:
Stanisław Bolibok – Przewodniczący

Pozyskane środki finansowe od mieszkańcówprzeznaczono na równanie gruzu..

Mieszkańcy wykonali prace społeczne. W pracach uczestniczyło 15 osób. Wykonali następujące prace: równanie gruzu, rozgarniecie tłucznia

Dokonano również modernizacji dróg.

Prace społeczne:
- rozgarnięcie tłucznia przez 10 mieszkańców.

Uruchomienie starego ujęcia wodociągowego.

Budowa zadaszenia przystankowego.

Wólka Abramowicka

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 500 m (granica z m. Lublin).

Budowa drogi asfaltowej na podbudowie cementowej o długości 500 m (droga osiedlowa). Komitet budowy drogi :
Jerzy Szyndler – Przewodniczący, Maria Hałas, Kazimierz Czerwiński,

Pozyskane środki finansowe od mieszkańców przeznaczono na zakup piachu, cementu krawężników, prace ziemne i korę asfaltową.

Mieszkańcy wykonali prace społeczne. W pracach uczestniczyło 11 osób. Wykonali następujące prace: niwelacja terenu, rozsypywanie piachu, wykonywanie podłoża cementowego, montaż krawężników.

Żabia Wola

- przeprowadzono modernizację dróg

Prace społeczne :
rozgarnięcie tłucznia przez 40 mieszkańców.

Budowa mostu żelbetonowego przez rzekę Czerniejówkę.

Nowiny

- budowa drogi asfaltowej na podsypce tłuczniowej o długości 700 m (droga powiatowa).

Przygotowywana realizacja budowy wodociągu. Planowana realizacja 2003 r.

GAZYFIKACJA

Gazyfikację gminy rozpoczęto w 1989 roku. Obecnie zgazyfikowane jest 93% gminy. Długość sieci gazowej wynosi 85,4 km, zaś długość przyłączy 39,4 km.

TELEKOMUNIKACJA

Około 90% gminy jest stelefonizowana. Telefony w przeliczeniu na 100 mieszkańców to około 12. W najbliższym czasie planuje się dalszą rozbudowę sieci telefonicznej.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Długość sieci wodociągowej wynosi 116 km, zaś długość przyłączy 84 km.

Na terenie gminy planuje się budowę oczyszczalni ścieków, poprawienie gospodarowania odpadami oraz budowę sieci kanalizacyjnej.

KANALIZACJA