KOMISJA REWIZYJNA:
1. Halina Maliszewska – Przewodniczący
2. Dariusz Gałan
3. Elżbieta Chylińska
4. Andrzej Gorzel

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI :

1. Andrzej Gorzel – Przewodniczący

2. Dariusz Gałan

3. Elżbieta Chylińska

4. Hanna Maliszewska

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU:
1. Dariusz Gałan  – Przewodniczący
2. Jan Kukuryka
3. Bożena Stojak
4. Elżbieta Chylińska
5. Sylwia Jurek
6. Halina Maliszewska
7. Jadwiga Wójcik
8. Grażyna Bolibok
9. Tomasz Mordel
10. Piotr Łucka
11. Renata Ryś
12. Piotr Rodak
13.Konrad Borzęcki

14. Anna Mordzińska

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU:
1. Grażyna Bolibok – Przewodniczący
2. Piotr Rodak
3. Konrad Borzęcki
4. Anna Mordzińska
5. Piotr Łucka
6. Renata Ryś
7. Dariusz Gałan
8.Tomasz Mordel
9. Elżbieta Chylińska
10.Bożena Stojak

11.Jadwiga Wójcik

12.Halina Maliszewska

13.Jan Kukuryka

14. Sylwia Jurek

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I PRAWORZĄDNOŚCI:
1. Andrzej Gorzel – Przewodniczący
2.Tomasz Mordel
3. Piotr Rodak
4. Piotr Łucka
5. Renata Ryś
6. Jan Kukuryka
7. Bożena Stojak

8.Sylwia Jurek

9.Dariusz Gałan

10.Jadwiga Wójcik

11.Anna Mordzińska

12.Konrad Borzęcki

13.Halina Maliszewska