Urząd Gminy Głusk
ul. Rynek 1, Dominów 20-388 Lublin
tel 75-18-760, fax 75-18-650
e-mail: sekretariat@glusk.pl web: www.glusk.pl
Imię i Nazwisko Pełniona funkcja Zakres obowiązków Nr telefonu/
Nr pokoju

mgr inż. Jacek Anasiewicz
Wójt Kierowanie pracą Urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi 75-18-760
pok. Nr 110
ZDJĘCIEAdam Kuna Zastępca Wójta Nadzór nad pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i GZK Głusk 75-19-713
pok. Nr 110 C
 thumb_sek.jpgmgr Bogusław Kukuryk Sekretarz Gminy Nadzór nad pracą Urzędu 75-18-771 pok. 102