Z uwagi na znaczne rozmiary pliku z opracowania usunięto niektóre elementy graficzne (fotografie).

Pobierz

 

Ankieta Do strategi

ankieta_strategia_głusk