Niewielka wieś o pow. 200 ha i licząca 348 mieszkańców. Ze względu na bliskie sąsiedztwo z miastem Lublinem, rolnictwo nie stanowi tutaj głównego zajęcia mieszkańców, którzy podejmują pracę w pobliskich zakładach.
W zeszłym roku przy udziale środków finansowych Urzędu Gminy wyremontowane zostały zjazdy do posesji z drogi wojewódzkiej. W najbliższym czasie zostanie oddane do użytkowania nowowybudowane oświetlenie drogowe przy ul. Kwiatów Polskich. Ponadto na wiosnę przyszłego roku planowane jest zakończenie prac geodezyjnych w procedurze scalania i podziału nieruchomości położonych w Wólce Abramowickiej
Radna i sołtys: Elżbieta Kalisz

- PW „TAZA” Zakład Stolarski – Zaborski
- „EUROPAK” Zakład Produkcji Opakowań