Wilczopole leży 6 km od granic miasta Lublina. Wieś i kolonia leżą w dolinie między wzgórzami od strony północnej i południowej, które stanowiły dział wodny i z których spływają opady ku wsiom.
Wzgórza te stanowią naturalne granice wsi. Wiczopole leży w dolinie dawnej rzeki. Na wiosnę i po licznych opadach pojawia się sezonowa rzeka, która płynie starą doliną , w kierunku Dominowa, wpadając do rzeki Czerniejówki. Dawniej były w Wiczopolu liczne źródła w okolicach gospodarstw Pana Dyzmy i Ochala oraz Młyna – źródła te dały początek sezonowej rzece. Z przekazów wiadomo, że w odległości 30 m od Młyna był most o długości 20 m łączący zabudowania dworskie. Jednak źródła te zostały zasypane przez kolonistę Pana Dratta, gdyż utrudniały życie na gliniastym terenie. I tak bezpowtotnie znikły naturalne źródła wodne.
Wilczopolskie zabudowania leżą wzdłuż drogi o kierunku równoleżnikowym. Są to charakterystyczne zagrody gospodarcze , takie były zresztą od zalania dziejów. Miały one kształt czworoboku tj. dom od drogi naprzeciwko domu stodoła z boku stajnie, obory, spichlerze, wjazd bramą.