Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1414 r jako własności szlacheckiej, Mikołaja z Prawiednik.
W XVIII wieku należała ona do rodziny Kiełczewskich, od których w 1784.,kupił ją Franciszek Grabowski, syn Stanisława Augusta, po nim w 1833 r. Prawiedniki odziedziczył Kazimierz, następnie w 1835 r. Tomasz Grabowski.
Od roku 1841 Prawiedniki były w posiadaniu jego córki, Marii Urszuli, zamężnej z Juliuszem Stadnickim.
W 1849 r. Majątek Prawiedniki został podzielony między ich czwórkę dzieci, z których Stanisław skupił całość. W roku 1904 nastąpiła rozsprzedaż dóbr chłopom.
Do 1885 r istniał jeszcze w Prawiednikach folwark, w skład którego wchodziły dwa budynki murowane i osiem drewnianych, otoczony parkiem.
Obecnie z dworu i folwarku nie ma śladu.
Układ wsi jest jednoróżnicowy, z luźną zabudową.
We wsi można spotkać kilka współczesnych krzyży, których lokalizacja jest kontynuacją wcześniej tam istniejących
Miejscowość Prawiedniki jest malowniczo położona nad Bystrzycą. Przebiega przez nią droga prowadząca do Bychawy, wiodąca przez jakiś czas wzdłuż rzeki.
Po jednej stronie widać łąki, po drugiej zabudowania wsi.
Stanowi ona dzisiaj bez wątpienia w dużej mierze zaplecze sypialne Lublina, z którym łączy ją linia MPK nr. 25.