Jest  to miejscowość  o pow. 140 ha z najmniejszą liczbą mieszkańców – tylko 129. Leży na terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znajdują się tutaj dwa pomniki przyrody – lipa i dąb  rosnący na skraju lasu. W ostatnich latach rozwinęła się tutaj zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Na terenie działają:
- „Rurgaz” – produkcja rur z tworzyw sztucznych
- Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Janina i Roman Pyła
- Zakład odlewniczo – mechaniczny Antoni Wąsala
- „Robiren” Robert Pulik – kominki