Jest to malownicza miejscowość w sąsiedztwie Lasu Dąbrowa o powierzchni 140 ha i licząca 172 mieszkańców. Częściowo znajduje się na terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  W ostatnim czasie nastąpił rozwój budownictwa jednorodzinnego. Mieszkańcy Nowin będą wkrótce jeździć po nowej drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej Prawiedniki – Nowiny – Krężnica Jara, która powstanie przy współudziale gminy Głusk, Gminy Niedrzwica Duża oraz Powiatu Lubelskiego.
Radny: Anna Mordzińska i Tomasz Budzyński Sołtys: Janusz Kukuryka