Wieś założona na gruntach folwarku gospodarczego Mętowa, istniejącego w 1872 r, następnie pod koniec XIX wieku rozsprzedanego chłopom. W folwarku była stosunkowo niewielka ilość budynków, z których żaden nie zachował się do czasów dzisiejszych. Wieś w układzie typowej ulicówki z obustronną, stosunkowo zagęszczoną zabudową wśród której brak jest ciekawszych obiektów, poza murowany, z cegieł domem nr. 21, pochodzącym z 1924 r. Ponadto przy drodze do wsi Korea, rośnie niemal pomnikowa lipa, przy której stoi współczesny drewniany krzyż.