Wieś powstała na gruntach folwarku należącego do dóbr Wilczopole, którego ziemie częściowo rozprzedano w 1896 r, na kolonie. Zakupiono wówczas przy współudziale Towarzystwa Ziemskiego 20 działek o równej wielkości, z których pewna ilość już na początku XX wieku uległa rozdrobnieniu.
Wieś jednodrożnicowa z luźną siedliskową zabudową, wśród której przeważają współczesne murowane domy, ze sporadycznie zachowanymi budynkami gospodarczymi z okresu międzywojennego. Budynki te wybudowane z kamienia wapiennego, mają naroża i obramowanie otworów okiennych i drzwiowych, zaakcentowane ceramiczną cegłą. Takie budowle możemy spotkać na Roztoczu w dawnej Ordynacji Zamojskich. Budowane są z białej opoki, wykończone przy otworach ceramiczną czerwoną cegłą. Na terenie wsi Kliny, tradycja ta, tj. zarówno użycie kamienia wapiennego jak i zdobnictwo, kontynuowana jest do dnia dzisiejszego. Zachowało się też tam kilka domów sprzed 1939 r., które przed zmianą pokrycia dachowego, ocieplone słomą lub papą, zatraciły swój pierwotny charakter.
Na krańcach wsi zachowały się drewniane współczesne krzyże, nawiązując swą lokalizacją do wcześniej istniejących, ponadto jest tam krzyż żeliwny na czterostopniowym stylobacie – niedatowany.