Była pierwotnie folwarkiem gospodarczym należącym do Władysława Kudelskiego. Folwark został usamodzielniony w 1886r., przez Nechmiasza Weissberga, po którym odziedziczył go Tomasz vel Tobiasz Wajsberg.
W 1932 r. Zadłużony majątek przejęło Towarzystwo Kredytu Ziemskiego. Po wystawieniu go na licytację, nabył go Bank Ziemski, który rozsprzedał go na kolonie.
Kolonię Nr. 1, wraz z budynkami kupił ją Jan Strzelecki.
W oszacowaniu podano: „Budynki majątku Kalinówka w stanie złym, dom duży piętrowy, murowany, kryty papą, dół zajmuje służba folwarczna, na pierwszym piętrze mieszkanie zarządcy. Drugim budynkiem jest stajnia robocza, innych zabudowań przy szosie nie ma; widoczne, że kiedyś był tu folwark z dużego obiektu”. Wspomina się też tam o południowej części folwarku „na cegielni”. Mowa jest tam o dwóch czworakach murowanych w złym stanie.
Jeden z czworaków rozebrano całkowicie, drugi zaś częściowo, aż utracił on swoje walory zabytkowości.
Dalsze rozdrobnienie folwarku nastąpiło w latach 1937 – 1940. Jedynym śladem w terenie po folwarku, jest kępa wysokiej zieleni.
Wieś jest położona wzdłuż płd. – zach. Odcinka szosy do Zamościa, z licznymi współcześnie wytrasowanymi, prostopadłymi, lokalnymi odnogami, przy ktrórych króluje współczesna zabudowa.