Terytorialnie powiązana z Mętowem, wchodziła w skład dóbr Jezuitów Chodelskich. Według Słownika Geograficznego, w 1827 r., liczyła 13 domostw, a na jej terenie znajdował się w latach 80 – tych XIX wieku folwark otoczony parkiem, w skład którego wchodziły dwa murowane budynki gospodarcze i spichlerz, z których po II wojnie światowej, istniał już tylko spichlerz, z czasem jednak został rozebrany.
Głuszczyzna to wieś jednodrożnicowa, z obustronną rozluźnioną zabudową, pochodzącą niemal w całości z okresu po 1944 r.
Godna uwagi jest tylko drewniana kapliczka domkowa, kryta dranicami, wewnątrz której znajduje się współczesny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i gipsowe postaci świętych.