Pierwotna nazwa tej wsi – to śmiłów.
Pierwsza wzmianka o niej ppochodzi z roku 1409, jako o wsi szlacheckiej będącej własnościąWojciecha z Ćmiłowa.
W drugiej połowie XVI wieku została rozdrobniona, zaś w XVII wieku jej rozdrobnienie sięgnęło zenitu, gdyż w dokumentach występuje 5 współwłaścicieli, którzy płacili pogłówne od 65 chłopów.
Jak można się zorientować, opierając się na informacjach zawartych w Słowniku Geograficznym – były tam 24 domy i 150 mieszkańców.
Położona jest ona jednodrożnicowo z obustronną luźną zabudową, wśród której brak jest obiektów zabytkowych.
Odnotować należy jedynie starą szkołę podstawową, drewnianą, pochodzącą z okresu międzywojenneg, położoną na na obszernej działce , otoczonej szpalerem topól.
Tuż przy szosie znajduje się niedawno wybudowany murowany kościół, którym swoim wyglądem dominuje nad otoczeniem.