Gminę zamieszkuje 10 385  osób (stan na dzień 03.10.2017 r.), w tym 5359 kobiet i 5026 mężczyzn co daje wskaźnik gęstości zaludnienia na poziomie 162 osób/km2.
Osoby w wieku przedprodukcyjnym, (0-18 lat) stanowią 24% ogółu populacji, w wieku produkcyjnym (19-59 lat ) – 47%, zaś w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 lat) – 29%.