Gmina Głusk jest terenem bogatym pod względem zabytków i ciekawych konstrukcji architektonicznych.

Najstarsze ślady kulturowe odnotowuje się w Mętowie, gdzie przechowały się relikty ciałopalnego cmentarzyska kurhanowego z przełomu IX/X wieku. Tutaj zachowały się również drewniane domy z okresu międzywojennego. Na uwagę zasługuje także młyn wodny z początku XX wieku.

Okresu staropolskiego sięga tradycja młyna w Prawiednikach. Obecnie elektryczny młyn, pochodzący z 1918 roku, został odbudowany po pożarze w 1979 roku. W pobliżu młyna znajduje się drewniany dom z około 1918 roku.

W Dominowie na szczególną uwagę zasługuje zespół dworsko – pałacowy i folwarczny obejmujący:

  • dwór – elektryczny, murowany w około 1885 roku i przebudowany w drugiej połowie XX wieku.
  • park spacerowo – użytkowy, założony pod koniec XIX w. na bazie ogrodu folwarcznego.

Najcenniejszym elementem parku dworskiego w Dominowie są szpalery grabowe oraz pomnikowe drzewa. Najciekawszym budynkiem w zespole dworsko – pałacowym Dominów, jest brama – wieża ciśnień. Obiekt obecnie służy za zakład poprawczy dla nieletnich.

W Dominowie znajduje się zabytkowa kapliczka domkowa z figurą św. Jana Nepomucena oraz jedyna na terenie gminy drewniana kapliczka słupowa.

W Kazimierzówce obiektem godnym uwagi jest pięknie usytuowany elektryczny młyn z kamieni wapiennego, postawiony w okresie międzywojennym.

Zabytki kultury na terenie gminy Głusk ujęte w ewidencji Zabytków: